Chairman   General Chairman   Workshop Chairman

V. Ramgopal Rao

 

Vikram Kumar

 

Rajesh K SharmaAnil Aggarwal

 

Sanjay Bajpai

 

R K Bhan

 

P K BhatnagarD K Bhattacharya

 

Shantanu Choudhury

 

Samresh Das

 

Shankar DuttaDebashish Dutta

 

Arun Garg

 

Govind

 

Subhashish GhoshVinay Gupta

 

Mridula Gupta

 

Harsh

 

Mushahid HusainV K Jain

 

Ashok K Kapoor

 

Dinakar Kanjilal

 

Davinder KaurSushil Kumar

 

Shiv Kumar

 

Vamsi K Komarala

 

B R MehtaR M Mehra

 

R Muralidharan

 

A A Naik

 

Chandra PrakashRajendra Singh

 

D S Rawal

 

Samit K Ray

 

Raghvendra Sahai SaxenaR K Sinha

 

Surinder Singh

 

Meenakshi Srivastava

 

Seema VinayakSaeed Uddin