SSPL Organizing Committee

S. No.Name
Registration Committee
1Meena MishraChairman
2Parul Gupta
3Ashish Jindal
4Sunil Singh
5Rajeev Kumar

Publication Committee
1Abhishek VermaChairman
2Sudeep Verma
3Janesh Kumar Kaushik
4Manish Sinha
5Pankaj Kumar
6Ravi Kumar Meena
7Kulvant Singh
8Nilima Singh

Accomodation Committee
1V.K. GandotraChairman
2Arun Tanwar
3Ramesh Chandra
4Raj Mani

Food Management Committee
1Vanita Rani AgarwalChairman
2Sushil Kumar Singh
3Sunil Kumar Sharma
4Anil Kumar
5Mani Mittal

Reception Committee
1Seema VinayakChairman
2Somna Mahajan Sah
3Samuder Gupta
4Rajeev Kumar Sawal
5Prateek Kumar

Venue Management Committee
1D.K. BhattacharyaChairman
2Sanjay Kumar Tomar
3Rupesh Kumar Chaubey
4Rakesh pandey
5Vikash Kumar Singh
6Brajesh Singh Yadav
7Subhendu Sinha Sarkar
8Amit Malik
9Satish Kumar
10Guneet Singh
11Pragya Singh
12Jayjit
13Saptarsi
14Shikha Swaroop Sharma
15Sonu Thakur
16Chandan Sharma

Transport Management committee
1Subhash chandarChairman
2Anshu Goel
3Saket Mittal
4Kamal Lohani
5Sanjeev Sharma
6Manjeet Singh
7Fakeer Chand
8Amit Kumar

Invitation Committee
1Anuradha DhaulChairman
2Sukhvinder Singh Lamba
3Aman Arora
4Abhishek Sharma

IIT Local Organizing Committee

S. No.Name
1Rajendra SinghConvener
2Pankaj Srivastava
3Samaresh Das
4Pushpraj Singh
5Ankur Gupta
6R.S. Dhaka
7Neeraj Khare
8Shantanu Ghosh
9Vamsi Krishna Komarala
10Pintu Das
11J.P. Singh
12Bhaskar Mitra
13Madhusudan Singh
14Sandeep Pathak
15Uday Dadwal


NPL Local Organizing Committee

S. No.Name
1Govind


IWPSD Secretariat

1Radheshyam
2Niraj Kumar
3 Ajay Kumar Visvkarma
4Rajesh Kr. Jat
5Prayag Dutt


Sponsorship and Exhibition Executives

S. No.Name
1Anant A. Naik
1Alok Jain


Tutorials Committee

III-N based RF devicesRobert Laishram
Quantum Computing & Quantum InformaticsMamta Khaneja
Displays: Principles, technology and manufacturingPika Jha
PhotovoltaicsVamsi Krishna Komarala